Σχετικά με εμάς

H Medicial δημιουργήθηκε από ανθρώπους γεννημένους μέσα στον ιατροτεχνολογικό κλάδο με αγάπη για την υγεία, την τεχνολογία και προσανατολισμό στην παροχή ποιοτικών λύσεων στον πελάτη.

Εφοδιάζουμε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρούς με πάγια και αναλώσιμα ιατρικά είδη. Κάνουμε άνοιγμα στην αγορά της ψηφιακής υγείας προσφέροντας λύσεις τελευταίας τεχνολογίας. Επενδύουμε στον πολλά υποσχόμενο χώρο του φαρμακείου εισάγοντας νέα καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Με σχέσεις που διαρκούν και άξονα την εμπιστοσύνη και την καινοτομία η Medicial φιλοδοξεί να προσφέρει λύσεις στην υγεία του αύριο.

Η εμπιστοσύνη των προμηθευτών μας αποτελεί τιμή για εμάς και ευθύνη για την καλύτερη δυνατή διάδοσή τους στην περιοχή ευθύνης μας.

Οι εκθέσεις και τα συνέδρια αποτελούν ακόμα ένα μέσο για να αφουγκραστούμε τις εξελίξεις του κλάδου, να γνωρίσουμε νέους συνεργάτες και εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τους παλιούς. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις διαδικασίες της Medicial αποτελούν απόλυτη δέσμευση για εμάς.

Οι πιστοποιήσεις ποιότητας δεν είναι μόνο τυπικά χαρτιά για εμάς αλλά "συμβόλαια αξιοπιστίας" για τους πελάτες, του προμηθευτές μας και την κοινωνία εν γένει.