Ψηφιακή Υγεία

Το myAlgos είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που απευθύνεται σε ιατρικές ομάδες που διαχειρίζονται ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Η χρονιότητα των νοσημάτων απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους αλλά και από ένα σύνολο ειδικών που συμβάλλουν στην διαχείριση της κατάστασής τους. Η πλατφόρμα myAlgos βοηθά τους ασθενείς να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους, μειώνοντας παράλληλα τον καθημερινό φόρτο εργασίας των γιατρών και εξοικονομώντας πόρους στο ΕΣΥ.
Image

Web App

Οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν το myAlgos web app για τη δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας και τη μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την άσκηση προληπτικής ιατρικής υψηλής ακριβείας.

Image

Patient Mobile App

Οι ασθενείς χρησιμοποιούν στο κινητό τους myAlgos mobile app για να συνδεθούν με την ιατρική ομάδα που τους παρακολουθεί και να λάβουν ένα συνεχώς επικαιροποιημένο θεραπευτικό πλάνο & υποστήριξη, ενώ μοιράζονται την εμπειρία της καθημερινής διαχείρισης της υγείας τους. 

Image

Caregiver Mobile App

Οι φροντιστές χρησιμοποιούν μια εφαρμογή "καθρέφτη" για να βοηθήσουν τους ασθενείς στην αυτο-διαχείριση της πάθησής τους καθώς και στην επικοινωνία με την ομάδα φροντίδας.

Image

Interaction Automation Engine

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες συντονίζουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους χρήστες της πλατφόρμας για να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές τους οπτικές.

Image

Algorithmic Clinical Plans

Οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κλινικών πλάνων myAlgos, για να δημιουργήσουν εύκολα και εξατομικευμένα κλινικά πλάνα για τον έλεγχο και την αυτοδιαχείριση των ασθενών τους.

Image

Virtual Assistant

Ο εικονικός βοηθός myAlgos mobile εκτελεί τα κλινικά πλάνα που ανατίθενται σε κάθε ασθενή από την ομάδα φροντίδας του, ενώ παρέχει και στα δύο μέρη τις ανάλογες πληροφορίες. 

ΑσθενείςΓιατρός - Διεπιστημονική ομάδα


Διεπιστημονική Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και συννοσηροτήτων

Η πλατφόρμα MyAlgos παρέχει ένα συνεργατικό περιβάλλον που επιτρέπει σε επαγγελματίες υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων και ρόλων να δημιουργήσουν ομάδες φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών που πάσχουν από περισσότερες από μία χρόνιες παθήσεις


Image1

Πλατφόρμα myAlgos

Μια διασυνδεδεμένη πλατφόρμα

Το myAlgos είναι μια συνεργατική cloud-based πλατφόρμα για τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων που βοηθά τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς να βελτιώσουν την εξ' αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία τους

Χρησιμοποιεί αλγορίθμους βασισμένους στα δεδομένα του κάθε ασθενή σε συνδυασμό με machine learning για να προσφέρουν στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ένα προσωποποιημένο και συνεχώς ανανεούμενο θεραπευτικό πλάνο. 

Image1

Προστιθέμενη αξία myAlgos


  • Βελτίωση θεραπευτικού αποτελέσματος 

  • Ελάττωση του φόρτου εργασίας των γιατρών από την δια ζώσης ή τηλεφωνική στήριξη των ασθενών 

  • Απομακρυσμένη πρόσβαση σε ασφαλή φροντίδα ειδικά για τους ασθενείς που ζουν μακριά από τα νοσοκομεία 

  • Υποστηριζόμενη αυτό-διαχείριση και καθοδήγηση επί των συχνότατων προβλημάτων των ασθενών

  • Αυτο-υποκίνηση των ασθενών και ίδια παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης τους 

  • Μείωση των επειγόντων εισαγωγών & της διάρκειας της νοσηλείας

  • Ανάλυση πραγματικών δεδομένων υγείας & αξιοποίηση τους για επιστημονικό & οικονομικό όφελος του ΕΣΥ


Τα προϊόντα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Για να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας αφήστε μας ένα μήνυμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!